ARCTIC ENTREPRENEUR 2021
 

Planleggingen av neste års arrangement er i gang.
På grunn av pandemien vi nå står i er det knyttet noe usikkerhet til hvordan arrangementet blir.

 

Vi håper og tror at vi kan ønske velkommen til vår faste møteplass i januar, men med noen forbehold. Mer informasjon kommer i løpet av august

Neste års Arctic Entrepreneur skal etter planen arrangeres 19. – 21. januar 2021


Her kan dere se en oppsummeringsfilm lagd av TK Film:

 

 

 

 

 

 

 

 


Med vennlig hilsen
Maskinentreprenørenes Forbund
Julie M. Brodtkorb, administrerende direktør

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo