ARCTIC ENTREPRENEUR 2021 AVLYSES


På grunn av koronaviruset, og restriksjoner på arrangementer med over 200 personer, har hovedstyret i MEF Service bestemt at neste års arrangement på Gardermoen avlyses.

De siste ukene har som kjent smittetallene økt både i Norge og mange Europeiske land. Regjeringen ga fredag 7. august 2020 klare signaler om at de ventede oppmykningene av smittevernsreglene ikke vil skje i denne omgang, og begrensningen i antall deltakere på offentlige arrangementer vil derfor fremdeles være på 200 personer også i tiden fremover.

Det har tidligere vært en forventning om at arrangementer med inntil 500 deltakere vil kunne gjennomføres. Som nevnt over er det per i dag svært usikkert om det faktisk vil bli tillatt med så store samlinger i løpet av høsten/vinteren.

Arctic Entrepreneur er en av anleggsbransjens største møteplasser med 1700 besøkende på årets arrangement. Det sosiale er minst like viktig som det faglige. Det å arrangere Arctic Entrepreneur «halvveis», uten en sosial sammenkomst mener vi er uheldig. Hovedstyret i MEF Service bestemte derfor på styremøte 25. august at Arctic Entrepreneur 2021 avlyses.

Vi kommer til å starte arbeidet med å planlegge for et enda bedre arrangement 18.-20. januar 2022.


Her kan dere se en oppsummeringsfilm lagd av TK Film:

 

 

 

 

 

 

 

 


Med vennlig hilsen
Maskinentreprenørenes Forbund
Julie M. Brodtkorb, administrerende direktør

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo