Registrering

STANDPERSONELL: Har ditt firma allerede bestilt utstillerplass, og du skal registrere deg som standpersonell? Standpersonell kan kun meldes på av utstillerkontakt i ditt firma. Kontakt oss om du har spørsmål rundt dette.
 

 Seminardeltaker (seminar og utstilling)

 Besøkende til utstillingen

 Presse /media (skrivende journalister)

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo