Priser og praktisk informasjon

(alle priser er ekskl. mva)

Adgang til utstillingshallen og lunsj for utstillere
Utstillingskontakten/standansvarlig har inkludert adgang og lunsj alle tre dager.
Standpersonell kan kun meldes på av utstillerkontakt. Pris kr 570,- ekskl. mva pr person pr dag. Utstillerkontakt må krysse av for den dagen den enkelte skal stå på stand for at de skal å få adgang til stand- og lunsjområdet.

Adgang til utstillingshallen for besøkende
Som gjest på Arctic Entrepreneur 2020 kan du besøke utstillingen helt gratis.
Du må betale for lunsj, seminarer og middager, men om du ønsker en titt på den spennende utstillingen, så trenger du ikke betale.
 

Lunsj for besøkende i utstillingshallen
Buffet med drikke og kaffe kr 310,- pr dag

Seminar

 • Billett til seminar inkl. lunsj kr 1 900,- ekskl. mva pr dag for MEF medlemmer
 • Billett til seminar  inkl. lunsj  kr 2 490,- ekskl. mva. pr dag om du ikke er medlem av MEF

Middager og kveldsunderholdning

 • 20-års aldersgrense grunnet alkoholservering
 • Vinterfesten tirsdag 21 januar
  3-retters middag, drikke til måltidet og underholdning kr 1 175,- ekskl. mva
 • Brakkemiddag onsdag 22. januar 
  Middag, drikke til måltidet og underholdning kr 840,- ekskl. mva

Hotellovernatting

 • Comfort Hotel Runway* enkeltrom kr 1 231,80 ekskl. mva 
  (kr 1 390,- inkl. inkl. 12% mva på losjiandelen og 25% mva på frokostandelen)
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport* enkeltrom kr 1231,80 ekskl. mva (kr 1 390,- inkl. 12% mva på losjiandelen og 25% mva på frokostandelen)

Er du innehaver av et Nordic Choice Club medlemskort, vil du opptjene poeng pr. døgn ved fremvisning av ditt kort på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel Runway

Fakturering
Faktura for stand sendes ut i september 2019, og fortløpende for påmeldinger etter dette. Faktura for øvrig deltakelse sendes ut i uke 4 og 5 i 2020.  Utenlandske firmaer faktureres med mva, da tjenesten er levert og forbrukt i Norge. Næringsdrivende i utlandet kan søke om refusjon av den inngående merverdiavgiften. En slik søknad skal rettes til Skatt Øst - Moss, som administrere ordningen. Du finner skjema for dette her

Frister og betingelser
Les om frister og betingelser her.

Transport/Parkering
Vi anbefaler at du kjører kollektivt for å komme til The Qube.
Buss nr. S44 kjører fra Oslo Lufthavn Gardermoen, plattform 40 opptil flere ganger i timen. Dersom du er nødt til å kjøre bil, så er parkering rundt The Qube gratis i forbindelse med Arctic Entrepreneur. Du vil ikke trenge parkeringbevis mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.  Det kan bli fullt, og da kan man parkere på Dalen Parkering mot en avgift.

Annonsering
MEFs eget fagblad, Anleggsmaskinen, er Arctic Entrepreneurs offisielle messemagasin. Les mer her om du ønsker å annonsere i bladet.

Messeutstyr
Messeutstyr utover standard utstyr, leies som tidligere av Arena Service Team. Kode for innlogging til nettbutikken sendes ut pr. e-post til utstillerkontakter i uke 44. Har du praktiske spørsmål mht. messeutsyr og rigging av stand kan du ta kontakt med celine@ast.as i Arena Service Team.

Om utstillingshallen

 • Det er egen kjøreport inn i utstillingslokalet på 5 meters høyde x 5 meters bredde.
 • Gulvet i hallen er pusset betong og tåler et trykk på 9 tonn pr m2.
 • Gulvet tåler utstyr og maskiner med gummibelter.
 • Det må tas forholdsregler med kjøring/ transport av maskiner og utstyr slik at ikke olje/væske-lekkasjer skjer.
 • Transport av utstyr inne i hallen må gjøres av den enkelte utstiller.
 • Det er ikke lov å kjøre varebiler inn i hallen.
 • Dersom det blir skade på gulv eller annet utstyr som tilhører The Qube er utstiller erstatningsansvarlig.

Renhold og avfall
Det blir satt ut containere for å kaste avfall. Hotellet har rengjøringspersonalet som vasker i fellesområdene. Hver utstiller er ansvarlig for sin stand, og rengjøring kan bestilles gjennom hotellet ved å sende en e-post til housekeeping.oslo.airport@choice.no


Sikkerhetsregler i The Qube

 1. Tekstiler og andre brennbare kulisser/dekorasjoner skal være brannimpregnerte før standen tas i bruk. Dette er den enkeltes utstillers ansvar.
 2. Nødutganger og brannskap må alltid ha fri tilgang
 3. Utstillere må selv dekke alle nødvendige forsikringer og evnt vakthold der dette er påkrevd. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport / MEF påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler.
 4. Utstillere må selv sørge for å bekoste transport, mellomlagring, montering og demontering, pakking og bortkjøring av varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods som sendes/leveres til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport/ The Qube må være godt merket med utstillers navn og standplassnr.
 5. Utstillere og speditører som kommer med materiell skal forholde seg til riggetidspunktene.
 6. Nedrigging/demontering av stand kan starte torsdag kl 14:00, og alt standmateriell skal være bortkjørt innen torsdag kl. 23:00. Opprydding og evnt bortkjøring etter dette vil bli utført på utstillers regning.
 7. Det er ikke lov å nyte medbrakt alkohol i messeområdet.

Rigging/nedrigging
Rigging av stand gjøres i følgende tidsrom:
Mandag 20. januar kl. 10.00-21.00
Tirsdag 21. januar kl. 07.00-09.00
Ingen rigging tillates etter dette.

Arctic Entrepreneur 2020 åpner i utstillingshallen tirsdag kl.09.00. 
Nedrigging av stand skal ikke skje før kl. 13.00 på torsdag 23.januar.
Nedrigging må være ferdig torsdag 23. januar. kl. 23.00. Ta kontakt med oss dersom utstyr må hentes etter dette tidspunkt.

Utstyr til stand som må sendes pr post, merkes med:

 • Arctic Entrepreneur
 • Standnummer
 • Kontaktperson i ditt firma/mobilnummer

Sendes til:
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Hans Gaarders vei 41
2060 Gardermoen

Utstyr kan IKKE mottas av The Qube før MANDAG 20. januar.
Utstyr som ankommer før dette vil bli avvist av hotellet/konferansestedet.

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo