Priser og praktisk informasjon for utstillere

Priser er oppgitt eks. mva
 
Stand
3x3 meter kr. 22.500,- har følgende inkludert:
 • Utstillingskontakten/standansvarlig har inkludert adgang og lunsj alle tre dager.
 • 1 billett til seminar i tre dager
 • 3 billetter pr. dag til utstillingen for gjester (uten lunsj)
 • skillevegger
 • frontdrager med 2 stk spotlight 100W per stand
 • 1 dobbel stikkontakt 500 W per stand
 • trådløst nettverk
 • ett bord ca. 50x150 cm med duk og to stoler

NB! Maks 3 små standplasser per utstiller

6x10 meter kr. 75.500,- har følgende inkludert:
 • Utstillingskontakten/standansvarlig har inkludert adgang og lunsj alle tre dager.
 • 1 billett til seminar i tre dager
 • 5 billetter pr. dag til utstillingen for gjester (uten lunsj)
 • trådløst nettverk
 • 1 dobbel stikkontakt 500 W per stand

Adgang til utstillingshallen og lunsj
Utstillingskontakten/standansvarlig har inkludert adgang og lunsj alle tre dager.
Standpersonell må krysse av for den dagen de skal stå på stand for å få adgang til utstillingshallen og lunsjområdet. Pris kr 550,- eks. mva. pr. person pr. dag.
 
Middager og kveldsunderholdning (priser er pr. person)
 • Vinterfesten tirsdag 23. januar
  3-retters middag, drikke til måltidet og underholdning kr. 1.150,-
 • Brakkemiddag onsdag 24. januar
  Middag, drikke til måltidet og underholdning kr. 995,-
   

Hotellovernatting
Fra og med 1. januar 2018 har staten økt mva. satsen på losji fra 10% til 12%. Dette innebærer prisøkning på hotellrommene.

Priser er pr. natt inkl. frokost og mva.

 • Comfort Hotel Runway enkeltrom inkl. 12% mva på losjiandelen kr. 1278,- (tidligere annonserte pris  kr. 1257,- )
 • Comfort Hotel Runway dobbeltrom inkl. 12% mva på losjiandelen kr. 1481,- (tidligere annonserte pris kr 1457,-)
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport enkeltrom inkl. 12% mva på losjiandelen kr. 1382,- (tidligere annonserte pris kr 1359,-)
 • Clarion Hotel & Congress Oslo Airport dobbeltrom inkl. 12% mva på losjiandelen kr. 1584,- (tidligere annonserte pris kr 1559,-) 


Er du innehaver av et Nordic Choice Club medlemskort, vil du opptjene 1.000 poeng pr. døgn ved fremvisning av ditt kort på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel Runway

 
Frister og betingelser
Les om frister og betingelser her.
 
Transport/Parkering
Vi anbefaler at du kjører kollektivt for å komme til The Qube.
Buss nr. S44 kjører fra Oslo Lufthavn Gardermoen, plattform 18 på nedre plan, opptil flere ganger i timen. Dersom du er nødt til å kjøre bil, så er parkering rundt The Qube gratis i forbindelse med Arctic Entrepreneur. Har du behov for parkering mandag 22. januar ifm rigging må du hente gratis prakeringbevis i resepsjonen på Clarion eller Runway. Du vil ikke trenge parkeringbevis tirsdag, onsdag og torsdag.  Det kan bli fullt, og da kan man parkere på Dalen Parkering mot en avgift.
 
Messeutstyr
Messeutstyr leies av Arena Service Team. Nærmere informasjon kommer.
 
Om utstillingshallen
 • Det er egen kjøreport inn i utstillingslokalet på 5 meters høyde x 5 meters bredde.
 • Gulvet i hallen er pusset betong og tåler et trykk på 9 tonn pr m2.
 • Gulvet tåler utstyr og maskiner med gummibelter.
 • Det må tas forholdsregler med kjøring/ transport av maskiner og utstyr slik at ikke olje/væske-lekkasjer skjer.
 • Transport av utstyr inne i hallen må gjøres av den enkelte utstiller.
 • Det er ikke lov å kjøre varebiler inn i hallen.
 • Dersom det blir skade på gulv eller annet utstyr som tilhører The Qube er utstiller erstatningsansvarlig.

Renhold og avfall
Det blir satt ut containere for å kaste avfall. Hotellet har rengjøringspersonalet som vasker i fellesområdene. Hver utstiller er ansvarlig for sin stand, og rengjøring kan bestilles gjennom hotellet v/

linda.kleven@choice.no.

Sikkerhetsregler i The Qube
 1. Tekstiler og andre brennbare kulisser/dekorasjoner skal være brannimpregnerte før standen tas i bruk. Dette er den enkeltes utstillers ansvar.
 2. Nødutganger og brannskap må alltid ha fri tilgang
 3. Utstillere må selv dekke alle nødvendige forsikringer og evnt vakthold der dette er påkrevd. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport / MEF påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler.
 4. Utstillere må selv sørge for å bekoste transport, mellomlagring, montering og demontering, pakking og bortkjøring av varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods som sendes/leveres til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport/ The Qube må være godt merket med utstillers navn og standplassnr.
 5. Utstillere og speditører som kommer med materiell skal forholde seg til riggetidspunktene.
 6. Nedrigging/demontering av stand kan starte torsdag kl 14:00, og alt standmateriell skal være bortkjørt innen torsdag kl. 23:00. Opprydding og evnt bortkjøring etter dette vil bli utført på utstillers regning.
 7. Det er ikke lov å nyte medbrakt alkohol i messeområdet.
 
Rigging/nedrigging
Rigging av stand gjøres i følgende tidsrom:
Mandag 22. januar kl. 10.00-21.00
Tirsdag 23. januar kl. 07.00-09.00
Ingen rigging tillates etter dette.
 
Arctic Entrepreneur 2018 åpner i utstillingshallen tirsdag kl.09.45. 
 
Nedrigging av stand skal ikke skje før kl. 13.00 på torsdag 25.januar.
Nedrigging må være ferdig torsdag 25. januar. kl. 23.00. Ta kontakt med oss dersom utstyr må hentes etter dette tidspunkt.
 
Utstyr til stand som må sendes pr post, merkes med:
 • Arctic Entrepreneur
 • Standnummer
 • Kontaktperson i ditt firma/mobilnummer
Sendes til:
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Hans Gaarders vei 41
2060 Gardermoen

Utstyr kan IKKE mottas av The Qube før MANDAG 22. januar.
Utstyr som ankommer før dette vil bli avvist av hotellet/konferansestedet.
 
Åpningstider for utstillingen på Arctic Entrepreneur 2018
Tirsdag: 09.45 – 18.00
Onsdag: 09.00 – 18.00
Torsdag: 09.00 – 13.00
Meeting management Logo Powered by Netovo Logo