FORELØPIG PROGRAM

 

Tirsdag 21. januar

Kl. 09:40    Offisiell åpning av Actic Entrepreneur 2020 i utstillingshallen

Kl. 10:00 Utstillingen åpner for dagen

Kl. 10:00 - 11:30 Seminar

- Statsminister Erna Solberg
- Samferdselsminister Jon Georg Dale
- Adm. direktør Julie Brodtkorb

Kl. 11:30 - 13:30 Lunsj og utstillingsvandring med samferdselsministeren

Kl. 13:30 - 15:20 Seminar

- Nytt fra oppdragsgiverne
- Nye fylkeskommuner – hva er nytt og hva blir som før
- Hvorfor tjener ikke entreprenørene penger?

Kl. 15:20 - 17:30 Utstillingsvandring med servering 

Kl. 19:30 Vinterfesten

 

Onsdag 22. januar

Kl. 09:00 Utstillingen åpner for dagen

Kl. 10:00 - 11:30 Seminar

- Prosjektsamarbeid – et minefelt?
- Presentasjon av et VA-prosjekt
- Norsk Vann

Kl. 11:30 - 13:30 Lunsj og utstillingsvandring

Kl. 13:30 - 15:20 Seminar

- Masser til besvær
- Sikkerhet og arbeidsmiljø
- Brønn- og spesialboring
- Motivasjonsforedrag – "Rus til rolex"

Kl. 15:20 - 17:30 Kåring av Årets lærebedrift og utstillingsvandring med servering

Kl. 19:30 Brakkemiddagen

 

Torsdag 23. januar

Kl. 09:00 Utstillingen åpner for dagen

Kl. 10:00 - 11:30 Seminar

- Sikkerhet, beredskap og sprengning
- Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde
- Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Kl. 11:30 - 13:00 Lunsj og utstillingsvandring

Kl. 12:00 - 12:45 Foredrag med basehopper Karina Hollekim i utstillingshallen

Kl. 13:00 Utstillingen stenger

Kl. 13:00 - 15:20 Seminar

- Paneldebatt: Kontraktsfeller i anleggsprosjekter
- Overlevering og dokumentasjon
- Kvalitet og HMS i praksis


Åpningstider for utstillingen på Arctic Entrepreneur 2020:
Tirsdag: 10.00 – 17.30
Onsdag: 09.00 – 17.30
Torsdag: 09.00 – 13.00

 

Med forbehold om endringer i programmet

 

Har du spørsmål, kontakt oss på tlf.: 22 55 50 11 eller e-post: ae@event123.no

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo