FORELØPIG PROGRAM

 

Tirsdag 21. januar

Kl. 09:40    Offisiell åpning av Actic Entrepreneur 2020 i utstillingshallen

kl. 10:00 Utstillingen åpner for dagen

Kl. 10:00 - 11:30 Seminar

Kl. 11:30 - 13:30 Lunsj og utstillingsvandring med samferdselsministeren

Kl. 13:30 - 15:20 Seminar

Kl. 15:20 - 17:30 Utstillingsvandring med servering 

Kl. 19:30 Vinterfesten

 

Onsdag 22. januar

Kl. 09:00 Utstillingen åpner for dagen

Kl. 10:00 - 11:30 Seminar

Kl. 11:30 - 13:30 Lunsj og utstillingsvandring med kåring av Årets lærebedrift

Kl. 13:30 - 15:20 Seminar

Kl. 15:20 - 17:30 Utstillingsvandring med servering

Kl. 19:30 Brakkemiddagen

 

Torsdag 23. januar

Kl. 09:00 Utstillingen åpner for dagen

Kl. 10:00 - 11:30 Seminar

Kl. 11:30 - 13:00 Lunsj og utstillingsvandring

kl 12:00 - 12:45 Foredrag i utstillingshallen

Kl. 13:00 Utstillingen stenger

kl. 13:00 - 15:00 Seminar


Åpningstider for utstillingen på Arctic Entrepreneur 2020:
Tirsdag: 10.00 – 17.30
Onsdag: 09.00 – 17.30
Torsdag: 09.00 – 13.00

 

Med forbehold om endringer i programmet

 

Har du spørsmål, kontakt oss på tlf.: 22 55 50 11 eller e-post: ae@event123.no

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo