Program 2019

Q3 - SEMINAR: SAMFERDSELSDAGEN OG ANLEGG

10:00-15:00 Ordstyrer for dagen: administrerende direktør MEF, Julie Brodtkorb

ved Arnstein Repstad, styreleder for MEF

ved Samferdselsminister Jon Georg Dale

ved Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

ved Bjørn Børseth, Direktør kontrakt og anskaffelser i Nye Veier

Deltakere:

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør, Vegdirektoratet
Henning Scheel, direktør Kontrakt og Marked, Bane NOR SF
Jonas Myhr, daglig leder, Jernbetong AS
Bjørn Børseth Direktør kontrakt og anskaffelser, Nye Veier

15:00-17:30 Utstillingsvandring

DDE underholder under middagen

Festen fortsetter i baren og  i Multiarenaen hvor det blir pianobar (Kjetil Sunde) og shuffleboard. 

Q3 - SEMINAR: VA-DAGEN

10:00-15:00 Ordstyrer for VA-dagen: Eli Kari Gjengedal, værsjef i TV2

ved Finn N. Bangsund, fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund

ved Inger Roll-Matthiesen, Advokat – Managing partner i Berngaard/Sandbekk AS

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

ved Sjur Tveite, prosjektleder Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

ved Christoffer Bruserud, daglig leder i Oskar og Tormod Wike AS og Jon Egil Sørensen, daglig leder i Einar Sørensen Maskinentreprenør

ved Oddbjørn Andersen, Prosjektleder – Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

ved Ørjan Johan Mjøs, Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS

ved Terje Eikevold, kompetansesjef i Maskinentreprenørenes Forbund

Utdeling av prisen til Årets lærebedrift ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner

15:30-18:00 Utstillingsvandring

Terje Sporsem underholder under middagen

Festen fortsetter i baren, og med pianobar og shuffleboard i Multiarenaen. Kjetil Sunde på piano.

Q4 - SEMINAR: BRANSJEDAGEN- relevante temaer for deg i anleggsbransjen

10:00-10:30 Juridisk halvtime ved MEF-advokatene

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

14:00-15:00 HMS – Hvis det utenkelige skjer. KSMEF – dokumentasjon er alfa omega

Utdeling av prisen til Årets lærebedrift ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner

15:30-17:30 Utstillingsvandring

Terje Sporsem underholder under middagen

Festen fortsetter i baren, og med pianobar og shuffleboard i Multiarenaen. Kjetil Sunde på piano.

Q3 - SEMINAR: SPRENGNINGSDAGEN

Frode M Andersen, Spesialrådgiver i Maskinentreprenørenes Forbund

ved Gry Haugsnes, Seksjonssjef Kjemikaliesikkerhet og Per Isdahl, Senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

10:30-10:45 Pause

Utstillingen stenger kl. 13:00

13:00-13:50 Paneldebatt: Planlegging av sprengningsarbeider – følger vi regelverket?

ved Bente Ulvestad, Forskningsjef i Statens Arbeidsmiljøinstitutt

ved Kristine Flesjø, Overingeniør i Statens vegvesen Vegdirektoratet

ved Karin Norèn-Cosgriff, Fagansvarlig Vibrasjoner og Jordskjelv i NGI

Arctic Entrepreneur 2019 slutt

Utstillingen stenger kl. 13:00

Q4 - SEMINAR: KVALITET OG HMS I PRAKSIS (fra grøfta til kontoret)

09:00-11:30 Møteleder: Jonny Korsnes

ved Solvår Milach Strand

10:00-10:15 Pause

ved Marie Oftedal, Solvår Milach Strand og Jonny Korsnes

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo