Program 2019

09:00-09:30 Åpning av Arctic Entrepreneur 2019 (i utstillingshallen)

Q3 - SEMINAR: SAMFERDSELSDAGEN OG ANLEGG

10:00-15:00 Ordstyrer for dagen: administrerende direktør MEF, Julie Brodtkorb

ved Arnstein Repstad, styreleder for MEF

ved Samferdselsminister Jon Georg Dale (ikke bekreftet)

ved Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

ved Bjørn Børseth, Direktør kontrakt og anskaffelser i Nye Veier

Deltakere:

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør, Vegdirektoratet
Henning Scheel, direktør Kontrakt og Marked, Bane NOR SF
Jonas Myhr, daglig leder, Jernbetong AS
Bjørn Børseth Direktør kontrakt og anskaffelser, Nye Veier

15:00-17:30 Utstillingsvandring

DDE underholder under middagen

Festen fortsetter i baren og  i Multiarenaen hvor det blir pianobar (Kjetil Sunde) og shuffleboard. 

Q3 - SEMINAR: VA-DAGEN

10:00-15:00 Ordstyrer for VA-dagen: Eli Kari Gjengedal, værsjef i TV2

ved Finn N. Bangsund, fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund

ved Inger Roll-Matthiesen, Advokat – Managing partner i Berngaard/Sandbekk AS

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

ved Sjur Tveite, prosjektleder Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

ved Christoffer Bruserud, daglig leder i Oskar og Tormod Wike AS og Jon Egil Sørensen, daglig leder i Einar Sørensen Maskinentreprenør

ved Oddbjørn Andersen, Prosjektleder – Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

ved Ørjan Johan Mjøs, Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS

ved Terje Eikevold, kompetansesjef i Maskinentreprenørenes Forbund

Utdeling av prisen til Årets lærebedrift ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner

15:30-18:00 Utstillingsvandring

Terje Sporsem underholder under middagen

Festen fortsetter i baren, og med pianobar og shuffleboard i Multiarenaen. Kjetil Sunde på piano.

Q4 - SEMINAR: BRANSJEDAGEN- relevante temaer for deg i anleggsbransjen

10:00-10:30 Juridisk halvtime ved MEF-advokatene

11:30-13:30 Lunsj og utstillingsvandring

14:00-15:00 HMS – Hvis det utenkelige skjer. KSMEF – dokumentasjon er alfa omega

Utdeling av prisen til Årets lærebedrift ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner

15:30-17:30 Utstillingsvandring

Terje Sporsem underholder under middagen

Festen fortsetter i baren, og med pianobar og shuffleboard i Multiarenaen. Kjetil Sunde på piano.

Q3 - SEMINAR: SPRENGNINGSDAGEN

09:00-09:15 Åpning

Nytt fra DSB, regelverket er endret, ny eksplosivforskrift, hendelser i bransjen 2017 Gry Haugsnes Seksjonssjef Kjemikaliesikkerhet. Per Isdahl i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

10:30-10:45 Pause

Utstillingen stenger kl. 13:00

Stemmer praksis og teori, og er regelverket tilpasset virkeligheten? Paneldebatt

14:10-14:30 Foredragsholder ikke bekreftet

14:30-15:00 Nyheter fra sprengstoff leverandører

Arctic Entrepreneur 2019 slutt

Q4 - SEMINAR: KVALITET OG HMS I PRAKSIS (fra grøfta til kontoret)

Ved Jonny Korsnes, Solvår M. Strand og Marie Oftedal i MEF

09.30-10.00 Nyheter i KSMEF

10:00-10:15 Pause

10:15-11:00 Dokumentasjon og samhandling i prosjekt, praktisk bruk av KSMEF

11:00-11:30 Spørsmål og svar - avslutning av seminaret

Utstillingen stenger kl. 13:00

Meeting management Logo Powered by Netovo Logo